Selamat berkunjung di blog soal ulangan sekolah kurikulum 2013

29 April 2013

Soal UKK/UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 2


Modul TIK SD Edisi Tahun Pelajaran.2014/2015
Modul panduan belajar dan mengajar TIK SD Kls 1-6
SEKOLAHSOAL (Soal_terbaru plus pembahasan)
Soal_Tematik, Soal_Kurikulum 2013, dan soal_KTSP

Soal UKK/UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 2, Assalamualaikum, pengunjung setia dan pembaca blog soalulangansekolah semua. Kali postingnya soal bahasa sunda, sebelumnya Soal UKK/UAS SBK Kelas 4 SD Semester 2 mari kita selesaikan 15 soal isian dan esay berikut ini.

A. Eusian ku hidep!
 1. Bu enok nuju tandur. nu disebut tandur nyaeta...
 2. "Ari diajar teh ulah lalaora". Lalaora hartina...
 3. Tempat nganjuk sareng mamaos buku nyaeta...
 4. Momobilan nuju (tarik) ku Dudi. Kecap tarik kedahna...
 5. Bapak angkat...Bandung. Kecap pangantet nu cocok kana kalimah diluhur nyaeta...
 6. Hedp bede nyuhunkeun artos ka bapa. Kalimah pamenta na nyaeta...
 7. Kecap komputer, kalkulator, kamera kaasup kana istilah...
 8. Elmu nu nalungkitk ngenaan mahluk dirup disebat...
 9. Karangan nu nyaritakeun kaayan saenyana nyaeta...
 10. Pupuh nu mibanda watak piwuruk, nyaeta...
B. Waler pananya dihadap ieu!
 1. Rina muji kana kabageuran Titi. Kalimah nu dikecapkeun Rina!
 2. Naon anu dimaksad kalimah fabel teh?
 3. Beberkeun naon watakna pupuh jurudemung?
 4. Beberkeun ku hidep nu dimaksad karangan deskripsi teh?
 5. Naon hartosna paribasa cul dogdog tinggal igel teh?
Demikian Soal UKK/UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 2 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kelas 4 untuk persiapan UKK tahun ini. Soal-soal lainya silahkan lihat pada daftar isi blog ini.

Butuh Modul TIK Untuk Kelas 1,2,3,4,5,6 SD?
Lihat lebih lengkap resensinya disini
KUMPULAN RINGKASAN MATERI IPA KELAS 5 (Bisa untuk bahan PTK)
Dapatkan ringkasan materi pelajaran kelas 5 beserta contoh gambar lengkap.. disini


Posting Soal Lainnya:

SOAL dan KUNCI Jawabannya, pesan disini ! >>

No comments:

Post a Comment

Terimakasih telah mengunjungi dan berlatih soal-soal di blog ini. Silahkan memberikan komentar jika ada hal-hal yang perlu dikomentari!

Post a Comment